Поздрав!

Добродошли у модерни облик кутка који је замишљен тако да Вас информише о најновијим сазнањима и достигнућима у области савременог машинства, електротехнике и њихових нових граничних дисциплина које се окупљају под заједничким именом "МЕХАТРОНИКА". "МЕХАТРОНИКА" представља модерну научно-техничку дисциплину која проучава механичке, хидрауличне, пнеуматске, електромагнетне, електростатичке, оптичке, термичке и сличне системе синергијски их окупљајући око примењене аутоматике и роботике у циљу структурне изградње нових облика техничких система. За изградњу и разумевање оваквих система су потребни мултидисциплинарни стручњаци који би требало да поседују знање употребљавања модерних облика погонских и транспортних система са практичном реализацијом аутоматских структура применом основних механичких законитости, уз обавезно познавање савремених метода израде, контроле и монтаже које се обављају уз присуство модерних информатичких система. Искрено се надамо да ћете уз нашу малу помоћ заволети ову област и самим тим и Ви постати "МЕХАТРОНИЧАР". Будите уверени да ћете у Србији засигурно представљати пионире-аматере који ће својим личним напретком у овој области подигнути квантум знања у својој локалној заједници, али и индиректно помоћи у укључивању Србије у савремене технолошке и информатичке токове. Наша држава би уз нашу помоћ у блиској будућности требала да буде у позицији директног учесника-креатора, а не само у улози посматрача-корисника. Уживајте читајући о модерним сазнањима у овим областима и потрудите се да и Ви дате допринос подизању нивоа квалитета овог Интернет кутка давањем неопходних сугестија (у виду коментара), али и конкретну помоћ слањем предлога чланака који би покрили област "МЕХАТРОНИКЕ", уз задржавање задовољавајућег нивоа практичне употребљивости техничких система у текстовима које шаљете.

Александар Јовановић
дипломирани машински инжењер
производног машинства