Пример писања Г кода

Као што смо већ рекли, Г-код је језик помоћу којег се комуницира са машином.

Г-код је у ствари један текстуални фајл у коме се налази скуп наредби којима се врши управљање.

У наставку је дат пример једног таквог кода са објашњењима (дат је пример за стругање):

N1 %
( N1 означава редни број блока у коме је дата наредба;

% означава почетак и крај сваког програма)
N2 G18 G40 G90 G80 G28
(G18--означава избор XZ радне равни, што одговара стругању;
G40-служи за гашење свих корекција алата по полупречнику;
G90--ово је наредба за укључивање уноса апсолутних координата;
G80-гашење циклуса обраде, препоручљиво је пошто не знамо да ли се вршила нека обрада раније;
G28-наредба за повратак у HOME позицију тј референтну тачку одакле алат креће да обрађује.)
N3 M06 T0101
(M06--наредба за позивање алата где прво 01 означава број алата, а друго 01 његову корекцију)
N4 M04 S2000
(M04-наредба за укључивање вретена у смеру казаљке на сату гледано из врха Z-осе а
S2000 број обртаја вретена)
N5 G00 X22 Z2
(G00 је наредба за линеарну интерполацију максималном брзином кретања где су X и Z координате где ће алат да се помери)
N6 G01 X22 Z-46 F150
(G01 означава линеарну интерполацију радним ходом и његова брзина сe дефинише са Ф где бројеви означавају брзину кретања алата; X и Z су координате)
N7 G01 X32 Z-46
N8 G00 X32 Z2
N9 G00 X16 Z2
N10 G01 X16 Z-25 F150
(F функција мора да се поново унесе зато што је поништена брзим ходом-у блоку)
N11 G01 X32 Z-25
N12 G00 X32 Z2
N13 G00 X12 Z2
N14 G01 X12 Z-25 F150
N15 G01 X32 Z-25
N16 G00 X32 Z2
N17 G00 X8 Z2
N18 G01 X8 Z0 F150
N19 G01 X12 Z-13 F150
N20 G01 X32 Z-13
N21 G00 X32 Z2
N22 M01
(М01 означава програмску паузу)
N23 M04 S2400
(Сада смо повећали брзину обртања главног вретена са 2000 на 2400 обртаја)
N24 G00 X6 Z2
N25 G01 X6 Z0 F200
N26 G01 X10 Z-13
N27 G01 X10 Z-25
N28 G01 X15 Z-25
N29 G03 X18 Z-28 R3 F150

G03 је наредба за кружну интерполацију у смеру супротном од смера кретања казаљке на сату гледано из врха Z-осе; X и Z су координате крајње тачке; R је предвиђено за унос величине радијуса кружног лука; F је обавезно навести и у овом блоку)
N30 G01 X18 Z-46 F200
N31 G02 X26 Z-50 R4 F150
(G02 је наредба за кружну интерполацију у смеру казаљке на сату гледано из врха осе управне на радну раван - остало је све исто као у блоку са G03 )
N32 G01 X32 Z-50 F200
N33 G00 X32 Z2
N34 M30
(означава крај програма и премотавање на почетак)
%
Ово је једноставан пример обраде стругањем који може "СВАКО" да уради.
Надам се да смо вам мало објаснили Г код.