CNC глодалица - рутер

Идеја да се направи оваква машина потекла је од професора и ученика машинства Техничке школе из Смедерева . Уз релативно мала улагања, у односу на куповину нове брендиране компјутерски управљане глодалице, наша школа је добила ново средство које је унапредило наставу. Реализациојом овог пројекта школа је показала да уједињени, професори и ученици, могу много тога да створе. Професори практичне наставе, заједно са својим ученицима су радили на склапању и изради делова машине, на основу конструкције и документације коју су креирали техничари за компјутерско управљање уз малу помоћ својих професора.

Конструкција машине

Конструкција CNC рутера разликује се од конструкције класичне глодалице. Класична глодалица конструкцијски подразумева да се радни сто креће (транслаторно) док је глодачка глава фиксирана за тело машине, за разлику од  CNC  рутера код кога транслаторно кретање врши глодачка глава док је радни сто фиксиран. Оваква конструкција  CNC рутера је веома слична конструкцији порталне глодалице.

    У процесу конструисања тежило се ка што већем коришћењу стандардних машинских елемената. Неки од ових елемената који су коришћени су:

·    клизне стазе
·    рециркулационе навртке
·    лежаји
·    навојна  вретена

За покретање машине искоришћени су мотори наизменичне струје. Да би покренули ове моторе било је неопходно направити такозвани драјвер, уређај који је посредник у комуникацији између рачунара и мотора и чији је задатак да сигнале које добије од PC рачунара појача и пренесе погонском систему.

Резултат међусобне сарадње и свеобухватног рада је потпуно функционална глодалица коју са успехом у настави користимо већ више од годину дана.

Милош Седак