Идеја и цртање на рачунару

Дизајн

Пре него што започнете неки CNC пројекат, морате да имате некакав план.
Морате знати шта ћете направити пре него што уопште кренете да правите.
Kада сте замислили шта правите, потребно је одредити:
Које величине ће бити?
Од ког материјала правимо?
За шта ће се користити тај производ?

Што се тиче дизајнирања у CNC-у треба знати да нема ограничења у дизајну. Могуће
је производити широк спектар предмета. Дакле, ограничење је једино у вашој машти.
Пожељно је за почетак да се направе скице идеја на папиру. Процес дизајнирања јесте
описивање онога што желите да направите.
Веома је битно да овај процес буде правилно урађен јер је он сама основа вашег
пројекта и сваки следећи корак у производњи зависи од дизајна који је пројектован.

Превод дизајна у рачунар


CAD је развијен почетком 60-тих година прошлог века и користи се за пројектовање производа које свакодневно можемо видети око себе.
Генерално, дизајнери користе CAD да дизајнирају производ а онда у штампаној
форми прослеђују онима који су задужни да то и направе. На тој слици се налазе
конкретни подаци о производу: димензије и списак делова за производњу.
Постоје 2D и 3D CAD софтвери.

2D софтвер може бити ефикасан када производите делове који нису комплексни.
Једноставно и лако можете направити скицу силуете објеката и потом је конвертовати
у CAM софтвер.

Већина CAD софтвера је 3D, јер је то практично нова генерација CAD софтверских пакета за дизајнирање. Инжењери могу да направе виртуалне моделе својих пројеката И тиме се убрзава процес рада јер су могућности контроле веће. Користећи 3D софтвер, инжењери могу да смање приличан број грешака у производњи што доводи до смањење трошкова и сам процес дизајнирања постаје конкурентска предност.

Без CAD софтвера нећете
моћи да квалитетно користите CNC машину јер, како смо већ рекли, сви кораци су
повезани, ка реализацији неког пројекта.