CNC струг

Велика тежња професора али и ученика  ка новим технилогијама, али и жеља за стварањем што квалитетније наставе биле су покретачка снага која је иницирала многе пројекте који су активирали целу школу и показали наше креативне могућности. Као резултат ове тежње и жеље настао је пројекат претварања универзалног струга у компјутерски управљану машину алатку, која би веома користила новим образовним профилима школе.

Велики посао био је пред ученицима и професорима. Први задатак имали су ученици и професори практичне наставе који су вредно и предано извршили ремонт струга, а то подразумева демнотирање машине до најситнијег дела, поправке, подмазивање итд. И њихово поновно склапање. Али приликом склапања струга изостављени су поједини делови. Зашто?

За потребе креирања компјутерск управљаног струга коришћена је постојећа кинематска основа старог универзалног струга, а промене су звршене на погонским системима, па је тако носач алата који је некада био ручно управљан сада прерпављен и њиме се управља уз помоћ рачунара. Тако је наш струг добио два нова корачна мотора и још много делова који су омогућили да цела ова конструкција профункционише.

Овако модернизован и унапређен струг је био представљен 2008. године на сајму технике на штанду Техничке школе из Смедерева. Том приликом су професори Братић Вукашин, Јовановић Александар и Станковић Радослав представили овај занимљив и креативан пројекат. Презентација је била веома успешна и запажена, а професори су се са сајма тенике вратили задовољни успехом. Више информација о представљању Техничке школе на сајму техниике можете наћи на овом линку. На страници се налази и исечак из емисије радио београда која говори о нашој презентацији.

Овај пројекат био је покретач серије других које су ученици и професори заједно креирали. Презентације већине тих пројеката наћићете на овој интернет презентацији.

Историјат смедеревске тврђаве


Смедеревска тврђава

Смедеревска тврђава је утврђен средњевековни град облика неправилног троугла, димензија 550м x 502м x 400м, са 25 кула,високих преко 20 м и бедемима висине око 10 и ширине до 4 метра.
Простире се на површини од скоро 10,5 ха, због чега се сматра једном од највећих средњевековних тврђава равничарског типа у читавој Европи.
Тврдјаву чине Мали град (двор) и Велики град.

Подигао ју је српски деспот Ђурађ Бранковић 1430.године, на ушћу реке Језаве у Дунав, као своју престоницу.
Током своје дуге и бурне прошлости, неколико пута зидана и рушена, грађена и разграђивана, освајана и ослобађана, носи траг времена као свој белег на зидним платнима и кулама, сведочећи нам о непредвидивости историје. Њени бедеми су симбол пожртвовања неимара, градитељске умешности и уметничке лепоте.


Зидање тврђаве

Првобитна идеја која је постојала при градњи Смедеревског Града било је подизање утврђеног дворца за деспота и његову породицу уз границу према краљевини Мађарској из које би се они, у случају опасности од Османлија, лако могли склонити на безбедан простор њиховог северног сениора и суседа. Са таквим планом се отпочело са градњом 1428. године под надзором Томе Кантакузина, али је током наредних пола века тврђава била више пута проширивана, дограђивана и прерађивана, да би 1480.године попримила обрисе које и данас поседује. На Смедеревској тврђави се могу разликовати 4 различите фазе срспке и 1 фаза османлијске градње.

1 фаза градње (1428—1439)


Прва фаза градње обухвата подизање Малог Града са унутрашњим зградама, махом дрвене конструкције. Он је био опасан ниском бедемом и воденим шанцем односно рекама, а поседовао је три капије, једну према насељу и две према Дунаву, уз Донжон. Неки аутори износе тезу, да у првом моменту уопште није постојала капија ка насељу, већ да се пре подизања ниског бедема и воденог шанца у утврду учазило кроз капије на обали Дунава.
После подизања Малог Града, постало је јасно да он није довољан и одмах се приступило његовом проширењу додавањем дугих бедема који би формирали Велики Град. О томе да се првобитно планирало само подизање Малог Града сведоче отвори за топове у њему који су данас усмерени у бедеме, који су подигнути касније. Није могуће са сигурношћу одредити докле је и у коликој мери био подигнут Велики Град 1439. године када су Османлије опселе Смедерево, али је извесно да је он био у завршној фази, јер је опсадиоцима изледао као светско чудо, иако су се сусрели са Цариградским бедемима који су послужили као нека врста инспирације за смедеревске. Тако да је она највероватније била мање-више у потпуности завршена (ниски+високи бедем+водени шанац), али је питање било да ли су све куле на варошком и језавском бедему биле скроз завршене. Током овог периода су извршене и преправке на врховима неких кула које су засвођене да би на њима могли бити постављени топови којима је дејствовано по непријатељу 1439.године.

2 фаза градње

После обнове српске деспотовине Сегединским миром 1444. године, отпочела је обнова тврђаве, ојачавање неких кула да би могле да носе топове и замена дрвених зграда у Малом Граду каменим. У овом периоду је додата и тзв. кула девет браће главе и седам браће главе у Малом Граду, која је нижа од осталих и која је служила као магацин за житарице.

3 фаза градње

Током треће фазе градње, коју је немогуће приближније датирати због континуитета градње, подигнути су ојачани бедеми на дунавској страни са једном кулом и језавској страни са три куле.

4 фаза градње

Четврта фаза градње обухвата додавање четири куле на дунавском бедему који је окренут према краљевини Мађарској. Леонтије П. сматра да је ово урађено на султанов захтев јер је деспот Ђурађ сматрао Мађаре својим савезницима, па није имао потребу за ојачавањем те стране. Међутим постоји могућност да је то деспот урадио самоиницијативно, да би се заштитио, за случај да услед неке несугласице између њега и Хуњадија, којих је било, дође до напада Мађара на Смедерево. Постоји могућност да је то можда изведено после Ђурђевог заробљавања Хуњадија, наконе друге косовске битке1448.године. Иако мотиви за њихово накнадно подизање нису у потпуности јасни,оно што се по начину њихове градње може закључити је да су подизане у мирнодопским приликама, пошто су за разлику од осталих које су подигнуте од камена трпанца на брзину, ове четири рађене прецизним слагањем камена и црвене опеке чиме су постигнути византијски меандри црвено сивих боја.

5 фаза градњe

Последња фаза у развоју Смедеревске тврђаве одиграла се 1480.године, после битке на Годоминском пољу 1476.године.Током ње су Османлије од материјала добијеног рушењем некадашње деспотове цркве Благовештења у Великом Граду, подигли ниску артиљеријску кулу на ушћу Језаве у Дунав. Уз помоћ материјала са других страна подигнуте су још две такве куле у теменима троугаоне основе тврђаве и на крају још једна нсика артиљеријска кула која је представљала улазну градску кулу,која је нестала у експлозији муниције 1941.године.

Турска освајања

Само девет година по зидању града, напао га је султан Мурат ИИ и заузео (1439. године). Затим га је по споразуму са Мађарима, вратио Деспоту Ђурђу 1444. године, но не за дуго јер га је већ 1453. године, а затим и 1456. године опседао и тукао топовима Муратов наследник Мехмед ИИ. Те године је умро и стари деспот и после тога Турци (1459. год.) освајају град. Тиме нестаје самостална средњевековна српска држава, но Срби уз Мађаре настављају даљу борбу из Угарске и нападају град (безуспешно) још и 1476. и 1501. године.
Током своје владавине над Смедеревом, Турци прилагодјавају тврдјаву својим наменама, дозидјују бедеме и куле са спољашње стране, али и граде објекте унутар утврдјења. Данас нам о томе сведоче ископине амама и (претпоставља се) џамије.

Од Турака град преузимају Аустријанци у познатим ратовима у XВИИ и XВИИИ веку, када су и Београд и Смедерево повремено били заузимани (1688, 1707. и најзад још и 1789. године) и поново падали у турске руке, било борбама било уговорима о миру.

Први српски устанак

Новембра 1805. године Карађорђе је ослободио Смедерево и смедеревски диздар Мухарем Гуша предао је Карађорђу кључеве древног здања под крошњама столетног дуда.

Смедерево је поново постало важан политички и културни центар.
Из манастира Боговање Карађорђе је преместио највишу народну установу Синод, који је променио име у Правитељствујушчи совјет сербски. Први председник Совјета је био умни прота Матеја Ненадовић, а у Смедереву Младен Миловановић. Совјет је деловао у Смедереву до ослобођења Београда 1807. године.
Једна од првих одлука устаничке скупштине, одржане у Смедереву била је да се издвоји 50 хиљада дуката за поправку Тврђаве оштећене у борби. Из Смедерева се Карађорђе и Совјет обраћају црногорском владики Петру Петровићу Његошу за помоћ и склапање братског савеза. Помоћ је тражена и од аустријског цара Фрање И и од Срба у Трсту и Земуну. Из овог града је потекла иницијатива Совјета да се поведу директни преговори са Портом ради закључења мира, познатог у историји као Ицков мир. Смедерево је у то време посетио сремскокарловачки професор богословије Лукијан Мушицки, а септембра 1806. године своје способности ставља на располагање устаницима први српски просветитељ, један од највећих умова српске књижевности 18. века, Доситеј Обрадовић. Несрећне 1813. године, после слома Карађорђевог устанка, многе смедеревске породице су нашле уточиште преко Дунава.

Петојунска трагедија

Најтрагичнији тренутак у историји Смедерева догодио се у 14 часова и 14 минута, 5. јуна 1941. године.
Био је четвртак, пијачан дан, град пун сељака који су се враћали с пијаце, ђака који су тога дана подизали сведочанства, у Смедереву је гостовало Новосадско Позориште, у посети граду је био син јединац тадашњег председника српске Владе Милана Недића са трудном супругом, воз је из непознатих разлога каснио 2 минута...
И тада је пукло.


Град је у тренутку претворен у гомилу рушевина.
Животе је изгубило око 2500 људи (тачан број није никада прецизно утврђен).

Српска Хирошима
    Најтеже разарање тврђави је нането за време Другог светског рата.
    Само два месеца после бомбардовања 6. априла 1941. године, град је доживео највећу катастрофу у својој дугој и страдалној историји.
    Наредбом окупационих власти, смедеревска тврдава је одредена за ропотарницу остатака војне силе Краљевине Југославије. Дунавом, са истока и запада, возовима од Скопља, Ниса и Крагујевца, старим Цариградским друмом, запрегама и камионима, довозено је на тоне одбацених сандука муниције, граната, барута, експлозива, буради мазута, бензина, нафте... Неко је касније прорацунао да је унутар камених зидина било десет милиона коњских снага разорне моци.
    Као атомска бомба!
    Из тврђаве где су Немци складиштили муницију 5. јуна 1941. године као у апокалиптичкој визији смрти, одјекнула је снажна експлозија, која је брзином оркана захватила цео град и сва насеља десетак километара у пречнику. Древне зидине овога пута нису могле да заштите град. Железничка станица препуна људи и композиција воза у трену су збрисани а највећи део грађевина у ширем подручју града претворено је у гомилу рушевина. У простору захваћеном експлозијом погинуло је око 2500 људи, а сваки други становник је био повређен или рањен.
Споменик жртвама петојунске трагедије је постављен на месту близу железничке станице и Смедеревске тврђаве, као спомен на погинуле у експлозији депоноване муниције у тврдјави 5. јуна 1941. године.

Тврђава данас

Твђава је данас поприште културних догађања од којих су Смедеревска јесен која има дугу традицију
 Најновија манифестација која се по пут одржава преко лета у трђави јесте Трђава театар.који је доживео велики успех окупивси велики број познатих глумаца.Тврђава Театар

CNC глодалица - рутер

Идеја да се направи оваква машина потекла је од професора и ученика машинства Техничке школе из Смедерева . Уз релативно мала улагања, у односу на куповину нове брендиране компјутерски управљане глодалице, наша школа је добила ново средство које је унапредило наставу. Реализациојом овог пројекта школа је показала да уједињени, професори и ученици, могу много тога да створе. Професори практичне наставе, заједно са својим ученицима су радили на склапању и изради делова машине, на основу конструкције и документације коју су креирали техничари за компјутерско управљање уз малу помоћ својих професора.

Конструкција машине

Конструкција CNC рутера разликује се од конструкције класичне глодалице. Класична глодалица конструкцијски подразумева да се радни сто креће (транслаторно) док је глодачка глава фиксирана за тело машине, за разлику од  CNC  рутера код кога транслаторно кретање врши глодачка глава док је радни сто фиксиран. Оваква конструкција  CNC рутера је веома слична конструкцији порталне глодалице.

    У процесу конструисања тежило се ка што већем коришћењу стандардних машинских елемената. Неки од ових елемената који су коришћени су:

·    клизне стазе
·    рециркулационе навртке
·    лежаји
·    навојна  вретена

За покретање машине искоришћени су мотори наизменичне струје. Да би покренули ове моторе било је неопходно направити такозвани драјвер, уређај који је посредник у комуникацији између рачунара и мотора и чији је задатак да сигнале које добије од PC рачунара појача и пренесе погонском систему.

Резултат међусобне сарадње и свеобухватног рада је потпуно функционална глодалица коју са успехом у настави користимо већ више од годину дана.

Милош Седак

Пример писања Г кода

Као што смо већ рекли, Г-код је језик помоћу којег се комуницира са машином.

Г-код је у ствари један текстуални фајл у коме се налази скуп наредби којима се врши управљање.

У наставку је дат пример једног таквог кода са објашњењима (дат је пример за стругање):

N1 %
( N1 означава редни број блока у коме је дата наредба;

% означава почетак и крај сваког програма)
N2 G18 G40 G90 G80 G28
(G18--означава избор XZ радне равни, што одговара стругању;
G40-служи за гашење свих корекција алата по полупречнику;
G90--ово је наредба за укључивање уноса апсолутних координата;
G80-гашење циклуса обраде, препоручљиво је пошто не знамо да ли се вршила нека обрада раније;
G28-наредба за повратак у HOME позицију тј референтну тачку одакле алат креће да обрађује.)
N3 M06 T0101
(M06--наредба за позивање алата где прво 01 означава број алата, а друго 01 његову корекцију)
N4 M04 S2000
(M04-наредба за укључивање вретена у смеру казаљке на сату гледано из врха Z-осе а
S2000 број обртаја вретена)
N5 G00 X22 Z2
(G00 је наредба за линеарну интерполацију максималном брзином кретања где су X и Z координате где ће алат да се помери)
N6 G01 X22 Z-46 F150
(G01 означава линеарну интерполацију радним ходом и његова брзина сe дефинише са Ф где бројеви означавају брзину кретања алата; X и Z су координате)
N7 G01 X32 Z-46
N8 G00 X32 Z2
N9 G00 X16 Z2
N10 G01 X16 Z-25 F150
(F функција мора да се поново унесе зато што је поништена брзим ходом-у блоку)
N11 G01 X32 Z-25
N12 G00 X32 Z2
N13 G00 X12 Z2
N14 G01 X12 Z-25 F150
N15 G01 X32 Z-25
N16 G00 X32 Z2
N17 G00 X8 Z2
N18 G01 X8 Z0 F150
N19 G01 X12 Z-13 F150
N20 G01 X32 Z-13
N21 G00 X32 Z2
N22 M01
(М01 означава програмску паузу)
N23 M04 S2400
(Сада смо повећали брзину обртања главног вретена са 2000 на 2400 обртаја)
N24 G00 X6 Z2
N25 G01 X6 Z0 F200
N26 G01 X10 Z-13
N27 G01 X10 Z-25
N28 G01 X15 Z-25
N29 G03 X18 Z-28 R3 F150

G03 је наредба за кружну интерполацију у смеру супротном од смера кретања казаљке на сату гледано из врха Z-осе; X и Z су координате крајње тачке; R је предвиђено за унос величине радијуса кружног лука; F је обавезно навести и у овом блоку)
N30 G01 X18 Z-46 F200
N31 G02 X26 Z-50 R4 F150
(G02 је наредба за кружну интерполацију у смеру казаљке на сату гледано из врха осе управне на радну раван - остало је све исто као у блоку са G03 )
N32 G01 X32 Z-50 F200
N33 G00 X32 Z2
N34 M30
(означава крај програма и премотавање на почетак)
%
Ово је једноставан пример обраде стругањем који може "СВАКО" да уради.
Надам се да смо вам мало објаснили Г код.

Добродошли!

Добродошли у модерни облик кутка који је замишљен тако да Вас информише о најновијим сазнањима и достигнућима у области савременог машинства, електротехнике и њихових нових граничних дисциплина које се окупљају под заједничким именом "МЕХАТРОНИКА".Горња галерија представља својеврсан приказ најважнијих радова који су произишли из наших активности.

"МЕХАТРОНИКА" представља модерну научно-техничку дисциплину која проучава механичке, хидрауличне, пнеуматске, електромагнетне, електростатичке, оптичке, термичке и сличне системе синергијски их окупљајући око примењене аутоматике и роботике у циљу структурне изградње нових облика техничких система. За изградњу и разумевање оваквих система су потребни мултидисциплинарни стручњаци који би требало да поседују знање употребљавања модерних облика погонских и транспортних система са практичном реализацијом аутоматских структура применом основних механичких законитости, уз обавезно познавање савремених метода израде, контроле и монтаже које се обављају уз присуство модерних информатичких система. Искрено се надамо да ћете уз нашу малу помоћ заволети ову област и самим тим и Ви постати "МЕХАТРОНИЧАР".

Будите уверени да ћете у Србији засигурно представљати пионире-аматере који ће својим личним напретком у овој области подигнути квантум знања у својој локалној заједници, али и индиректно помоћи у укључивању Србије у савремене технолошке и информатичке токове. Наша држава би уз нашу помоћ у блиској будућности требала да буде у позицији директног учесника-креатора, а не само у улози посматрача-корисника. Уживајте читајући о модерним сазнањима у овим областима и потрудите се да и Ви дате допринос подизању нивоа квалитета овог Интернет кутка давањем неопходних сугестија (у виду коментара), али и конкретну помоћ слањем предлога чланака који би покрили област "МЕХАТРОНИКЕ", уз задржавање задовољавајућег нивоа практичне употребљивости техничких система у текстовима које шаљете.

Александар Јовановић
дипломирани машински инжењер
производног машинства

Управљање машином

Машине је потребно контролисати приликом рада на неки начин. Ово је првенствено
због сигурности. Уколико задате машини погрешне команде, може се дестити да
машина повреди вас или оштети предмет који обрађујете.
Језик којим се комуницира са машинама се назива G-код. Има неколико
верзија G-кода али су веома сличне.

Рачунар користимо за комуникацију са CNC машином, односно он је контролише и
управља. Компјутер шаље сигнале машини. Између рачунара И CNC машине налази
се контролер односно драјвер. Драјвер преводи команде у сигнале за покретање
машине. Драјвер обично стоји самостално поред CNC машине.
Може се посебно набавити и одабрати.

Ти сигнали од драјвера стижу до сваког корачног (степ) мотора и тако се производи
покрет на машини. Сваки од тих мотора покреће по једну осу ( X,Y,Z...).
Када се нека од оса помера, уз деловање алата, машина обрађује
материјал на задате димензије и облик.

Основни опис мотора који се користе у CNC машинама:
Степ мотори
Једноставан дизајн
Лаки за коришћење
Генеришу обрни моменат на ниском броју обртаја

Серво мотори
Генеришу обртни моменат на великим бројевима обртаја
Користе се често са редукторима
Више су софистицирани од степ мотора

Превођење програма на језик машине

Ово је могуће на 2 начина:

Први начин је ручно, тј када сте сами одредили где се налази центар координатног почетка, по њему сада рачунате сваку тачку предмета који обрађујете и прорачунавате путању алата. Ручно уносите наредбе (нпр. за позивање и измену алата, почетак и крај програма, паузе, паљење и гашење главног кретања, режими, итд) и сами стварате комплетан G-код. Овај начин је тежи зато што изискује доста пажње и концентрације а уједно и времена. Ручно програмирање се користи код прављења програма једноставније конструкције.

Други начин је коришћењем софтвера (програма који скоро све те заморне послиће одрађује уместо вас).
Приликом коришћења CAM софтвера морате знати следеће: који тип CNC  машине
користите, какав алат поседујете и подешавање режима саме обраде приликом рада.
Ове податке морате унети у ваш CAM софтвер и он ће креирати програм. Овај
програм ће контролисати задате покрете ваше машине.

CAM софтвер дефинише односно генерише G-код. То је једноставан текст
команди које се користе за инструкције CNC машини.

Идеја и цртање на рачунару

Дизајн

Пре него што започнете неки CNC пројекат, морате да имате некакав план.
Морате знати шта ћете направити пре него што уопште кренете да правите.
Kада сте замислили шта правите, потребно је одредити:
Које величине ће бити?
Од ког материјала правимо?
За шта ће се користити тај производ?

Што се тиче дизајнирања у CNC-у треба знати да нема ограничења у дизајну. Могуће
је производити широк спектар предмета. Дакле, ограничење је једино у вашој машти.
Пожељно је за почетак да се направе скице идеја на папиру. Процес дизајнирања јесте
описивање онога што желите да направите.
Веома је битно да овај процес буде правилно урађен јер је он сама основа вашег
пројекта и сваки следећи корак у производњи зависи од дизајна који је пројектован.

Превод дизајна у рачунар


CAD је развијен почетком 60-тих година прошлог века и користи се за пројектовање производа које свакодневно можемо видети око себе.
Генерално, дизајнери користе CAD да дизајнирају производ а онда у штампаној
форми прослеђују онима који су задужни да то и направе. На тој слици се налазе
конкретни подаци о производу: димензије и списак делова за производњу.
Постоје 2D и 3D CAD софтвери.

2D софтвер може бити ефикасан када производите делове који нису комплексни.
Једноставно и лако можете направити скицу силуете објеката и потом је конвертовати
у CAM софтвер.

Већина CAD софтвера је 3D, јер је то практично нова генерација CAD софтверских пакета за дизајнирање. Инжењери могу да направе виртуалне моделе својих пројеката И тиме се убрзава процес рада јер су могућности контроле веће. Користећи 3D софтвер, инжењери могу да смање приличан број грешака у производњи што доводи до смањење трошкова и сам процес дизајнирања постаје конкурентска предност.

Без CAD софтвера нећете
моћи да квалитетно користите CNC машину јер, како смо већ рекли, сви кораци су
повезани, ка реализацији неког пројекта.

Основе CNC програмирања

CNC programiranje

CNC технологија се убрзано развија и сваке године се појављују унапређења.
Ово највише важи за софтверску подршку. Некада је ова технологија била
резервисана само за велике компаније али данас је доступна скоро свима јер
хиљаде машина, најчешће CNC деск топ модели, се користе у малим
мануфактурама. Самим тим, знање је све доступније.


Да бисте се бавили CNC-ом, морате знати 5 основних елемената:
1. Дизајн – размишљање и планирање онога што ћете произвести на машини
2. Онда следи превод дизајна у рачунар
3. Следећи корак је превод тог дизајна у језик машине
4. Контрола – усмеравање покрета машине
5. Машинство – прављење жељеног производа по мерама и спецификацији


CNC машини. Могло би се рећи да је то процесс од ових 5 корака који су и приказани
као хронологија потеза у раду
(ово значи да није могуће контролисати машину док
прво не дизајнирате односно не можете правити део док не пребаците вашу замисао у машину итд итд...)

*Треба запамтити да су ови основни елементи међусобно повезани једни са другима.

Машинство и обрада

Најједноставнија дефиниција машинске обраде јесте да је то уклањање материјала како би се дошло до предмета који је дефинисан у претходним корацима CNC пројекта.

Машина CNC може да обрађује разне врсте материјала: дрво, челик, алуминијум,
камен, пластику… Прецизност обраде се мери карактеристикама самог модела
машине и задатим толеранцијама у пројекту.

Током обраде, користе се одређене врсте алата. На пример: стругарски ножеви, бургије… али генерално можемо рећи да постоји велика палета алата за разне захвате приликом
обраде.

CNC машине се користе у машинској обради материјала. Предности су велике: боља
прецизност, брза продукција и значајна ефикасност рада. Због свега овога ЦНЦ
машине су данас популарне.

Дакле да резимирамо

Све што вам је потребно је да имате идеју коју дизајнирањем унапредјујете и низом корака полако претварате у стварност.
Морате бити упорни, па чак и ако не испадне добро из првог пута, треба се вратити корак или два уназад и дорадити „мане“ које су се појавиле.
Можда ћете пред себе поставити неки изузетно тежак задатак, али како редом будете завршавали те кораке и како се све више приближавате циљу, схватићете да ипак и није било тако тешко и следећи пут ћете поставити себи још већи задатак испред себе и тако у недоглед.
Схватићете колико је у ствари неограничено све што постоји и тежићете да свима покажете колико можете и колико сте ВИ неограничени у размишљању и неисцрпни са идејама.
Креативност и упорност су најлепсе човекове карактеристике и желимо вам много успеха
у будућем дизајнирању и изради различитих предмета. =)

Поздрав!

Добродошли у модерни облик кутка који је замишљен тако да Вас информише о најновијим сазнањима и достигнућима у области савременог машинства, електротехнике и њихових нових граничних дисциплина које се окупљају под заједничким именом "МЕХАТРОНИКА". "МЕХАТРОНИКА" представља модерну научно-техничку дисциплину која проучава механичке, хидрауличне, пнеуматске, електромагнетне, електростатичке, оптичке, термичке и сличне системе синергијски их окупљајући око примењене аутоматике и роботике у циљу структурне изградње нових облика техничких система. За изградњу и разумевање оваквих система су потребни мултидисциплинарни стручњаци који би требало да поседују знање употребљавања модерних облика погонских и транспортних система са практичном реализацијом аутоматских структура применом основних механичких законитости, уз обавезно познавање савремених метода израде, контроле и монтаже које се обављају уз присуство модерних информатичких система. Искрено се надамо да ћете уз нашу малу помоћ заволети ову област и самим тим и Ви постати "МЕХАТРОНИЧАР". Будите уверени да ћете у Србији засигурно представљати пионире-аматере који ће својим личним напретком у овој области подигнути квантум знања у својој локалној заједници, али и индиректно помоћи у укључивању Србије у савремене технолошке и информатичке токове. Наша држава би уз нашу помоћ у блиској будућности требала да буде у позицији директног учесника-креатора, а не само у улози посматрача-корисника. Уживајте читајући о модерним сазнањима у овим областима и потрудите се да и Ви дате допринос подизању нивоа квалитета овог Интернет кутка давањем неопходних сугестија (у виду коментара), али и конкретну помоћ слањем предлога чланака који би покрили област "МЕХАТРОНИКЕ", уз задржавање задовољавајућег нивоа практичне употребљивости техничких система у текстовима које шаљете.

Александар Јовановић
дипломирани машински инжењер
производног машинства