Управљање машином

Машине је потребно контролисати приликом рада на неки начин. Ово је првенствено
због сигурности. Уколико задате машини погрешне команде, може се дестити да
машина повреди вас или оштети предмет који обрађујете.
Језик којим се комуницира са машинама се назива G-код. Има неколико
верзија G-кода али су веома сличне.

Рачунар користимо за комуникацију са CNC машином, односно он је контролише и
управља. Компјутер шаље сигнале машини. Између рачунара И CNC машине налази
се контролер односно драјвер. Драјвер преводи команде у сигнале за покретање
машине. Драјвер обично стоји самостално поред CNC машине.
Може се посебно набавити и одабрати.

Ти сигнали од драјвера стижу до сваког корачног (степ) мотора и тако се производи
покрет на машини. Сваки од тих мотора покреће по једну осу ( X,Y,Z...).
Када се нека од оса помера, уз деловање алата, машина обрађује
материјал на задате димензије и облик.

Основни опис мотора који се користе у CNC машинама:
Степ мотори
Једноставан дизајн
Лаки за коришћење
Генеришу обрни моменат на ниском броју обртаја

Серво мотори
Генеришу обртни моменат на великим бројевима обртаја
Користе се често са редукторима
Више су софистицирани од степ мотора