Превођење програма на језик машине

Ово је могуће на 2 начина:

Први начин је ручно, тј када сте сами одредили где се налази центар координатног почетка, по њему сада рачунате сваку тачку предмета који обрађујете и прорачунавате путању алата. Ручно уносите наредбе (нпр. за позивање и измену алата, почетак и крај програма, паузе, паљење и гашење главног кретања, режими, итд) и сами стварате комплетан G-код. Овај начин је тежи зато што изискује доста пажње и концентрације а уједно и времена. Ручно програмирање се користи код прављења програма једноставније конструкције.

Други начин је коришћењем софтвера (програма који скоро све те заморне послиће одрађује уместо вас).
Приликом коришћења CAM софтвера морате знати следеће: који тип CNC  машине
користите, какав алат поседујете и подешавање режима саме обраде приликом рада.
Ове податке морате унети у ваш CAM софтвер и он ће креирати програм. Овај
програм ће контролисати задате покрете ваше машине.

CAM софтвер дефинише односно генерише G-код. То је једноставан текст
команди које се користе за инструкције CNC машини.